Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

1 stycznia 2006

26.10.2005 Termin zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

76

Wersja obowiązująca od 01.01.2006 do 08.08.2016

Utraciło moc na podstawie rozporządzenia MF z dnia 14.07.2016 (Dz.U. 2016 poz. 1095)

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.01.2006 - 08.08.216 (aktualnie wyświetlana)

Dz.U.2005 Nr 218 poz. 1842

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 26 października 2005 r.w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

Na podstawie art. 33 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa inny niż określony w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług termin zapłaty podatku z tytułu importu towarów oraz warunki stosowania tego terminu.

§ 2. 1. W przypadku gdy...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem