Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

1 kwietnia 2011

28.03.2011 Przedstawiciel podatkowy

0 64

Wersja obowiązująca od 01.04.2011 do 31.03.2013

Rozporządzenie utraci moc z dniem 01.04.2013 w związku z uchyleniem podstawy prawnej

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.04.2011 - 31.03.2013 (aktualnie wyświetlana)

Dz.U.2011 Nr 68 poz. 359

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 28 marca 2011 r.w sprawie przedstawiciela podatkowego

Na podstawie art. 15 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb ustanawiania przedstawiciela podatkowego oraz czynności, jakie może on wykonywać.

§ 2. 1. Przedstawiciela podatkowego ustanawia się w drodze umowy zawartej pomiędzy podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", a podmiotem, o którym mowa w art....

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem