Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85) , ROZLICZENIA VAT

15 kwietnia 2011

Badania okresowe a VAT

92

Badania okresowe są zwolnione z VAT.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2011 roku (nr ILPP2/443-122/11-2/AK).

Sytuacja podatnika

Zakład opieki zdrowotnej świadczy usługi z zakresu medycyny pracy w zakresie przeprowadzania badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, profilaktycznych i sanitarno-epidemiologicznych, wydają orzeczenia lekarskie dla pracowników, uczniów, studentów i pracowników młodocianych.

Zdaniem ZOZ, są to usługi w zakresie opieki zdrowotnej zwolnione od podatku VAT, ponieważ na wykonanie ww. badań składają się konsultacje przez lekarzy okulistów, laryn...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem