Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Sprzedajemy środki chemiczne które są w puszkach aerozolowych o pojemności 300 ml. Jest to najmniejsze opakowanie dostępne na rynku. Czasem, aby pozyskać nowego klienta wysyłamy mu bezpłatnie po 1 sztuce z każdego rodzaju tych środków w celu przetestowania. Czy mogę to zaliczać jako bezpłatne próbki; koszt 9-15 zł

ODPOWIEDŹ

Ustawodawca w art.7 ust.7 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU) zdefiniował pojęcie próbki, przez którą rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

Z t...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem