Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

9 września 2011

Brak sprzedaży a prawo do zwrotu VAT naliczonego

93

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i jestem podatnikiem VAT. Obecnie nie sprzedaję żadnych towarów ani usług. Zamierzam zakupić portal internetowy wart 80.000 zł netto. Przez pierwsze 3 miesiące portal nie będzie generował żadnych przychodów (nie będą sprzedawane ani usługi ani towary). Po tym czasie zamierzam za pośrednictwem portalu dokonywać sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Czy w takim wypadku będę mógł odliczyć VAT z faktury dokumentującej powyższy zakup? Czy przysługuje mi prawo do zwrotu podatku?

ODPOWIEDŹ

Od faktury dokumentującej zakup portalu internetowego może Pan w całości odliczyć podatek VAT naliczony, ponieważ, tak jak Pan zaznaczył, ma on służyć w przyszłości sprzedaży opodatkowanej. Może Pan sam zadecydować o tym, czy zgodnie z art. 86 ust.19 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), kwotę podatku naliczonego przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy, czy też wystąpić o jego zwrot na podstawie art. 87 ust.5a. (UPTiU).

Z treści art.87 ust. 5a wynika, że w przypadku, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz nie wykonywał czynności opodatkowanych poza terytorium kraju, podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospoda...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem