Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

7 listopada 2011

Częsciowo odpłatne czynności podejmowane w ramach ZFŚS nie podlegają VAT

74

Czynności podejmowane przez pracodawcę w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych polegające na przekazywaniu towarów i usług na rzecz osób uprawnionych za częściową odpłatnością ponoszoną przez te osoby nie podlegają opodatkowaniu VAT. Takie stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 21 października 2011 roku o sygnaturze IPTPP2/443-381/11-2/AW.

 

Stan faktyczny

Prezentowane powyżej stanowisko jest odpowiedzią na zapytanie spółki, która przejęła kilkanaście innych spółek na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (połączenie przez przejęcie). Wnioskodawca jako spółka przejmująca wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejętych na podstawie art. 494 KSH natomiast spółki przejęte otrzymały status oddziałów. Skonsolidowana spółka, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego składa się z Centrali i 11 Oddziałów. Na skutek połączenia obecnie w spółce funkcjonuje dwanaście Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych (11 w oddziałach i 1 w centrali).

Zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszu socjalnego określają Regulaminy ZFŚS obowiązujące w poszczególnych oddziałach i centrali. Ze środków ZFŚS jest finansowana działalność socjalna na rzecz osób uprawnionych, w tym pracowników i członków ich rodzin oraz byłych pracowników i ich rodzin w formie finansowania różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Zakupy powyższych usług są dokonywane w całości ze środków ZFŚS, przy czym w niektórych przypadkach pracownicy zwracają Spółce część kosztów zakupionych świadczeń.

W tak przedstawionym stanie faktycznym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem czy w przypadku wykonywania czynnośc...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem