Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Mam certyfikat księgowego i prowadząc działalność gospodarczą jako biuro rachunkowe mam prawo wykonywać tzw. czynności doradztwa podatkowego, m.in. prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji podatkowych i składanie zeznań w imieniu podatników, płatników. Słyszałam różne opinie, więc proszę o odpowiedź czy w takim razie muszę być „vatowcem”? W ramach prowadzonej działalności nie będę doradzała ani wydawała fachowych opinii.

ODPOWIEDŹ

Czytelniczka słusznie zauważyła, iż opinie odnośnie konieczności zarejestrowania na VAT w przypadku świadczenia usług doradztwa podatkowego są podzielone. Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa nie obejmuje zwolnienie z podatku VAT w zakresie określonym ustawą.

Mając na uwadze przedstawione pytanie należy rozważyć, czy prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji podatkowych itp. wchodzi w zakres czynności doradczych. W tym celu należy w pierwszej kolejności sięgnąć do ustawy o doradztwie podatkowym, zgodnie z którą (patrz art. 2 ust.1) czynności doradztwa podatkowego obejmują:

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad,...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem