Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

12 września 2011

Czy przekazanie pracownikowi okularów korygujących podlega opodatkowaniu

96

Czy należy opodatkować podatkiem VAT nieodpłatne przekazanie pracownikom okularów korekcyjnych, które zgodnie z zaleceniem lekarza powinni nosić w czasie pracy przy komputerze?

ODPOWIEDŹ

Odpowiadając na to pytanie należy przeanalizować odpowiednie przepisy prawa pracy oraz ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT). I tak zgodnie z par 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe:

„1.Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.” I dalej

„2. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okul...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem