Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

10 marca 2011

Darowizny żywności na cele charytatywne

120

Odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską z dnia 9 marca 2011 roku

Szanowny Panie Marszałku!

(…) Stosownie do art. 7 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny, przez podatnika tego podatku stanowi odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli ww. podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Z powyższego wynika, iż przepisy ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. nie zakładają, co do zasady, opodatkowania podatkiem od towarów i usług darowizn towarów, jeżeli podatnikowi nie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu towarów związanych z tą darowizną. Zatem naliczenie podatku od towarów i usług od przekazywanych bez wynagrodzenia towarów (tj. przekazywanych przez handlowców produktów spożywczych) dotyczy tylko przypadków, gdy podatnikowi ww. podatku przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów związanych z tym przekazaniem.

Jednocześnie zauważam, iż przedmiotowe unormowanie zawarte w ww. przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. wynika z podstawowych zasad podatku od towarów i usług, tj. powszechności opodatkowania i jego neutralności. Konstrukcja podatku od towarów i usług opiera się w istocie na opodatkowaniu konsumpcji. Odstąpienie zatem od obowiązku naliczania podatku należneg...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem