Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

1 sierpnia 2011

Dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem jest usługą kompleksową

90

Dostawa urządzeń medycznych wraz z ich montażem oraz adaptacją pomieszczeń, niezbędną do ich funkcjonowania, stanowi kompleksową usługę, podlegającą opodatkowaniu stawką właściwą dla świadczenia głównego, czyli dostawy sprzętu. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku III SA/Wa 2128/10 z 13 maja 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca jest dostawcą sprzętu medycznego do diagnostyki obrazowej typu tomograf, rezonans, rentgen. Do 31 grudnia 2010 roku dostawa tych urządzeń opodatkowana była stawką VAT 7%, od 1 stycznia 2011 – 8%. Kontrakty zawierane przez spółkę zatytułowane są w większości przypadków „na sprzedaż (dostawę) i oddanie do użytkowania (instalację) urządzenia”. Instalacja tego typu urządzeń wymaga adaptacji pomieszczeń, które wskazują odbiorcy.

W związku z powyższym spółka zadała pytanie, czy w przypadku dostawy sprzętu medycznego oraz jego instalacji a także wykonaniu prac budowlanych mających na celu adaptację pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia, mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym, a co za tym idzie zastosowanie powinna znaleźć stawka podatku od towarów i usług właściwa dla świadczenia głównego, tj. stawka właściwa dla dostawy urządzenia?

Uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

W wydanym wyroku s...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem