Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy klient z Ukrainy, dokonujący u nas zakupu towarów może je wywieźć sam, własnym samochodem? Kto, w takiej sytuacji powinien zgłosić wywóz towaru w Urzędzie Celnym? Jakie są możliwości i co z nich wynika ?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z treścią art. 2 pkt. 8 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej w wykonaniu czynności określonych w art. 7 UPTiU, jeżeli wywóz jest dokonany przez: 

a) dostawcę lub na jego rzecz, lub

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych.

Państwa pytanie dotyczy konkretnie przypadku opisanego w art. 2 pkt. 8b UPTiU, który nosi miano eksportu pośredniego. W opisanej sytuacji, polski eksporter sprzedaje towary podmiotowi zagranicznemu, który osobiście wywozi te towary poza granicę Unii Europejskiej. W tym przypadku nabywca także zobligowany jest do dokonania odprawy celnej we własnym imieniu, poprzez podanie swoich danych w zgłoszeniu celnym jako nadawca/eksporter, mając...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem