Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

9 września 2011

Ewidencja na kasie fiskalnej sprzedaży dokonanej w poprzednim miesiącu

115

Nasza firma jest podatnikiem VAT, dokonującym sprzedaży na rzecz osób fizycznych i zobowiązanym do prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej. Nasz program magazynowy wymaga każdorazowo wystawienia faktury VAT, wobec czego zatrzymujemy paragony a nabywcom wydajemy oryginały faktur. Nasza sprzedaż jest księgowana automatycznie, w momencie wystawienia faktury. W poprzednim miesiącu zdarzyło się, że nasz pracownik wystawił fakturę dla osoby fizycznej- nie wystawiając najpierw paragonu. O braku paragonu dowiedzieliśmy się dopiero po zamknięciu miesiąca. Czy powinniśmy wprowadzić jeszcze tę sprzedaż do kasy fiskalnej?

ODPOWIEDŹ

Stosownie do postanowień § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. z 2008r. Nr 212, poz. 1338 ze zm.) podatnicy są obowiązani dokonywać ewidencji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy.

W sytuacji więc kiedy nawet „po zamknięciu miesiąca” okazało się, że określona wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osoby fi...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem