Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

5 września 2011

Ewidencja sprzedaży sprzętu fotograficznego na rzecz osób fizycznych

98

Prowadzę sprzedaż sprzętu fotograficznego na rzecz firm i osób nie prowadzących działalności gospodarczej od początku czerwca 2011 roku. Wartość mojej sprzedaży na rzecz osób nie prowadzących działalności gospodarczej nie przekroczyła 20.000zł. Czy mam obowiązek rejestrować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej?

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w pytaniu od początku czerwca 2011 roku rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie dostaw sprzętu fotograficznego na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwaną dalej ustawą o VAT - podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Z kolei § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930) stanowi, iż do 30 grudnia 2012 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia w 2011 r. lub 2012 r. kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT – podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podat...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem