Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA , DOKUMENTACJA (art. 106-112) , KASY REJESTRUJĄCE

9 września 2011

Ewidencja usług stomatologicznych na kasie fiskalnej

94

Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej od dnia 1 maja 2011 roku nie korzystają już ze zwolnienia z obowiązku ewidencji za pomocą kasy rejestrującej, a moment rozpoczęcia ewidencji zależny jest od wielkości obrotów wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2011 roku (nr IBPP4/443-123/11/EJ).

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług stomatologicznych (KPiR), wyłącznie wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej; w ramach umowy z NFZ jak również pacjenci prywatni (ponoszący pełną odpłatność za usługi). Z tytułu usług świadczonych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podatnik osiągnął w 2009 roku obrót poniżej 40.000,00 zł, natomiast w 2010 roku obrót ten przekroczył wartość 40.000,00 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, z tego obowiązku zwolnieni są podatnicy, u któryc...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem