Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

12 lipca 2011

Faktury VAT wystawiane bez zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R

68

Koleżanka w marcu rozpoczęła działalność gospodarczą i od razu chciała zarejestrować się jako czynny podatnik VAT. Pomyliła się jednak na VAT-R deklarując, że pierwszą deklarację VAT-7K złoży za II kwartał. Tymczasem już w marcu wystawiła faktury VAT naliczając podatek należny. Co należy teraz zrobić, przepisywać faktury na rachunki?

Z opisanego w pytaniu stanu faktycznego wynika, że podatnicza dokonała zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R, w którym to zaznaczyła, iż chciałaby zostać czynnym podatnikiem VAT „(..) od razu”, czyli możemy wnioskować, że od dnia rozpoczęcia (rejestracji) działalności gospodarczej. Czyli w zgłoszeniu rejestracyjnym, w pozycji dot. daty rezygnacji/ utarty prawa do korzystania ze zwolnienia w zakresie opodatkowania VAT z mocy art. 113 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, dalej ustawy o VAT. (tj. zwolnienie podmiotowe - wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.), podatniczka musiała wpisać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawdopodobnie marzec.

Niemniej błąd wkradł się w kolejnej wypełnionej pozycji tj. pozycji dotyczącej składania deklaracji, gdzie zaznaczono błędnie II kwartał, jako pierwszy okres za który podatniczka będzie zobligowana do złożenia deklaracji VAT 7/K.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne (…). Podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne – art. 96 ust. 3 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” (…).

Art. 113 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, iż podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnowa...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem