Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy można też tworzyć kapitały rezerwowe i zapasowy w spółce osobowej. Czy i w jakiej wysokości określić kapitał udziałowy?

W pierwszej kolejności należy wymienić, jakie spółki zaliczamy do spółek osobowych. Kwestię tę regulują przepisy kodeksu spółek handlowych (dalej: „ksh”) zgodnie, z którymi do spółek osobowych należą:

• Spółka jawna (patrz art.22-85 ksh)

• Spółka partnerska (patrz art. 86-101 ksh)

• Spółka komandytowa (patrz art. 102-124 ksh)

• Spółka komandytowo-akcyjna (patrz art. 150 ksh)

Zgodnie z przepisami ksh kapitałem podstawowym w spółkach os...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem