Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy kara umowna za przedwczesne wypowiedzenie umowy może być kosztem uzyskania przychodu?

Zarówno przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) jak i prawnych (ustawa o CIT) wskazują, iż kosztami uzyskania przychodów nie są kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Mając na uwadze powyższe można uznać, iż kara umowna z tytułu przedwcze...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem