Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Domy opieki społecznej są zobowiązane do prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych i Ministerstwo Finansów nie przewiduje zmian w tym zakresie – takie stanowisko zawarte zostało w ministerialnej odpowiedzi na interpelację poselską numer 22694/11.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Maciej Grabowski, w odpowiedzi na pytanie, czy Minister Finansów przewiduje możliwość zmiany rozporządzenia, która przywróciłaby zwolnienie publicznych domów pomocy społecznej z obowiązku prowadzenia ewidencji fiskalnej przy zastosowaniu kas poinformował, że jego resort nie przewiduje możliwości takiej zmiany.

Ministerstwo Finansów podkreśliło, że instytucja kas rejestrujących w systemie podatku od towarów i usług powinna być kojarzona nie tylko z realizacją funkcji ewidencyjnej przy zastosowaniu tych urządzeń, ale również z koncepcją ochrony praw konsumenckich w zakresie przywileju otrz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem