Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

9 września 2011

Kiedy mamy do czynienia z fakturą zaliczkową

102

Wystawienie faktury przed otrzymaniem zapłaty, tytułem usługi, która ma być wykonywana w przyszłości, nie pozbawia jej charakteru faktury zaliczkowej.

Wynika to m.in. z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 2011 roku (I FSK 298/10).

Sytuacja podatnika

Spółka jest dostawcą sprzętu informatycznego i oprogramowania dla podmiotów sektora finansowego oraz administracji publicznej. W związku z charakterem prowadzonej działalności Spółka podpisała szereg umów dotyczących nabycia usług zapewnienia opieki serwisowej – sprzętu komputerowego i oprogramowania. Obsługa serwisowa jest świadczona w Spółce, a w przeważającej części u końcowych odbiorców Spółki. Zgodnie z zawartymi umowami podmioty świadczące wymienione usługi obciążają Spółkę na podstawie faktur wystawianych „z góry” za cały, określony w umowie okres opieki serwisowej (od 1 – 3 lat). Spółka zapytała pytanie czy ma prawo do odliczenia VAT zawartego w przedmiotowych fakturach:

1) w rozliczeniu za okres, w którym zostały otrzymane lub za okres następny, pod warunkiem, że faktury te zostały opłacone (dotyczy faktur otrzymanych do dnia 30 listopada 2008 r.);

2) w rozliczeniu za okres, w którym zostały otrzymane lub za dwa okresy następne, pod warunkiem, że faktury te zostały opłacone (dotyczy faktur otrzymanych od dnia 1 grudnia 2008 r.) - traktując te faktury jako faktury zaliczkowe?

Spółka uważa, że ma prawo do odliczenia podatku z...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem