Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

3 lutego 2011

Kiedy należy skorygować wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

100

Nasza spółka sprowadza z Holandii części zamienne i w związku z tym rozpoznaje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Zdarza się, że po dokonaniu dostawy kontrahent udziela spółce rabatu z tytułu wcześniejszej płatności i w związku z tym wystawia nam notę kredytową. Kiedy powinniśmy skorygować wewnątrzwspólnotowe nabycie z tytułu otrzymanego rabatu i jaki kurs wymiany walut powinniśmy zastosować przy księgowaniu noty kredytowej otrzymanej od kontrahenta?

ODPOWIEDŹ

Korekty należy dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik otrzymał fakturę korygującą lub notę kredytową. Przy księgowaniu takiego dokumentu należy zastosować taki sam kurs wymiany walut, jaki został zastosowany przy księgowaniu faktury pierwotnej.

UZASADNIENIE

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują kiedy należy skorygować podatek należny i naliczony z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku otrzymania faktury korygującej lub noty kredytowej od kontrahenta unijnego. Stąd temat ten stał się przedmiotem wielu zapytań i, w konsekwencji, wielu interpretacji organów podatkowych. Istnieją dwie linie interpretacyjne dotyczące tego zagadnienia: zgodnie z pierwszą z nich do korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy stosować przepisy właściwe dla momentu powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów i ujmować te korekty w deklaracji za okres rozliczeniowy, w...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem