Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

9 września 2011

Konsumpcja wyrobów spożywczych w związku z działalnością urzędu i rady miasta nie podlega VAT

94

Przekazanie do konsumpcji wyrobów spożywczych w trakcie różnego rodzaju narad, posiedzeń, imprez, spotkań, negocjacji, przyjmowania gości, delegacji, kontrahentów odbywających się w związku z działalnością Urzędu Miasta i Rady Miasta nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wynika to z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi numer IPTPP1/443-27/11-3/ALN z 28 czerwca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Gmina jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, który posiada osobowość prawną. Jest również miastem na prawach powiatu, zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. W myśl art. 92 tej ustawy, funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje: rada miasta i prezydent miasta. W związku z powyższym w przypadku Gminy do zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym dochodzą, też zadania określone w art. 4 ustawo samorządzie powiatowym.

W ramach realizacji ww. zadań dochodzić będzie do zakupu artykułów spożywczych, których konsumpcja następuje w trakcie przyjmowania gości, delegacji z innych miast, w tym zagranicznych oraz na posiedzeniach organu Gminy - Rady Miasta. W związku z powyższym Gmina zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem czy konsumpcja wyrobów spożywczych przy okazji różnego rodzaju narad, posiedzeń, imprez, spotkań, negocjacji, przyjmowania gości, delegacji, kontrahentów odbywających się w związku z działalnością Urzędu Miasta i Rady Miasta stanowią dla Gminy czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem