Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Firma zakupiła materiały do produkcji. Wystawiono dokumenty PZ na podstawie faktury zakupowej. Przyjęcie na magazyn następuje w cenach rzeczywistych, rozchód na podstawie cen przeciętnych. Następnie otrzymano fakturę korygującą zmniejszającą pierwotne ceny. Czy w związku z tym należy dokonać korekty dokumentu PZ i wszystkich dokumentów RW, na podstawie których w międzyczasie dokonano rozchodu materiałów na produkcję?

Jak wynika z treści pytania spółka ewidencjonuje rozchód materiałów według cen przeciętnych. Oznacza to, iż każda zmiana pierwotnie przyjętej ceny (poprzez otrzymanie faktury korygującej zakup), może mieć wpływ na wycenę zapasów oraz wartość rozchodu zapasów materiałów (poza przypadkiem gdy stany magazynowe danego materiału zostaną wyzerowane). Tak więc, podmiot powinien co do zasady skorygować wartości materiałów przy przyjęciu magazynowym oraz przy rozchodzie. Niemniej decyzja o dokonaniu korekty powinna być rozpatrywana osobno na gruncie prawa bilansowego i podatkowego.

Prawo bilansowe

Dla celów bilansowych należy w pierwszej kolejności sprawdzić:

• czy korekta jest istotna z punktu widzenia bilansu i rachunku wyników. Jeśli nie, to można odstąpić od korygowania zapisów wstecz, szczególnie je...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem