Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

17 października 2011

Kursy księgowe w 100 % finansowane ze środków publicznych, są zwolnione z VAT

90

W orzeczeniu z 4 października b.r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że kursy księgowe, finansowane w 100 % ze środków publicznych, są zwolnione z VAT (Sygn. akt I SA/Gd 859/11).

Kwestia sporna dotyczyła interpretacji art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT:

- art. 43 ust. 1. Zwalnia się od podatku:

- pkt 29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

- lit c) finansowane w całości ze środków publicznych - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Strona skarżąca organizuje szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji pracowników firm prywatnych i instytucji sektora publicznego, finansowane w całości ze środków publicznych. Jej działalność jest wpisana do...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem