Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza firma jest czynnym podatnikiem VAT oraz jest zarejestrowana jako podatnik VAT-UE. W listopadzie nasza firma będzie wystawiała się na targach w Niemczech. Zawarliśmy umowę z firmą niemiecką (podatnikiem VAT-UE) na organizację naszego stoiska na targach. W ramach tej umowy mamy zapewniony wynajem powierzchni wystawienniczej, urządzenie naszego boksu, obsługę hostess. Czy w tej sytuacji od podatnika z Niemiec powinniśmy otrzymać dwie faktury: 1 – za wynajem powierzchni wystawienniczej z doliczonym niemieckim podatkiem od wartości dodanej (MWST), 2 – za usługę organizacji targów (bez niemieckiego podatku)?

ODPOWIEDŹ

Ustalenie miejsca świadczenia usług związanych z targami często sprawia podatnikom wiele problemów. Należy zauważyć, że targom towarzyszą następujące kategorie usług: 

- usługi wstępu na targi,

- usługi wynajmu powierzchni wystawienniczej na targach,

- usługi organizacji targów.

Ustawodawca w art. 28g ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU) określa w sposób szczególny miejsce świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy. I tak w przypadku gdy usługi te są świadczone na rzecz podatnika, miejscem ich świadczenia jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają. 

Pojęcie usług wstępu zostało zdefiniowane w art.32 rozporządzenia wykonawczego Rady UE Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Z treści tego przepisu wynika, że usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, obejmują świadczenie usług, których podstawową ce...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem