Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW , IMPORT USŁUG

3 lipca 2011

Moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania

102

Dostałam fakturę z firmy niemieckiej za myjki wysokociśnieniowe, które wykorzystywaliśmy podczas zlecenia czyszczenia kanału. Na fakturze podana jest kwota w EUR, kwota do zapłaty jest jednocześnie kwotą netto i brutto gdyż VAT jest 0%. Łączna kwota zapłaty to 3963,50 EUR. Na podstawie wcześniejszej faktury pro forma zapłacono już kwotę 1840,00 EUR. Muszę rozliczyć 2123,50 EUR. Proszę o radę co mam zrobić z zerowym VAT-em, oraz jak mam zaksięgować te faktury, po jakim kursie? FV wystawiona została 25 maja 2011 roku a otrzymaliśmy ją 7 czerwca 2011 roku.

Odpowiedź na pytanie przygotowana jest zarówno w przypadku zakupu myjek wysokociśnieniowych, oraz w sytuacji ich wynajęcia na czas wykonywania zlecenia. W sytuacji zakupu mielibyśmy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru, natomiast w przypadku najmu mamy do czynienia z importem usługi.

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wystawca faktury nie ma obowiązku umieszczania na fakturze informacji o tym, że nabywca towaru ma sam rozliczyć VAT na zasadzie revers charge. Ta reguła obowiązuje tylko w przypadku świadczenia usług, ale o ile takiej adnotacji nie ma, to też nie jest to błędem. Nie powinno też Państwa interesować to skąd przyjechał towar, wystarczy, że dostawca posługuje się niemieckim numerem identyfikacyjnym VAT (MWSt) zaczynającym się oznaczeniem DE i zamieścił go na fakturze. Często ten numer zamieszczony jest w stopce na papierze firmowym, na którym wystawiona jest faktura. Jeśli nie mają Państwo pewności, czy dany podatnik niemiecki jest podatnikiem unijnym, to aktywność numeru VAT nadanego przez Państwo Członkowskie można zweryfikować w systemie VIES na stronie internetowej www.ec.europa.eu.

Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, chyba, że:

- przed tym terminem, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem