Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

5 września 2011

Moment ujęcia faktur korygujących błędnie ustalony przychód

69

Wystawione w styczniu 2011 roku faktury korygujące (zmniejszające) przychód do faktur z grudnia 2010 roku, należy uwzględnić w zeznaniu rocznym CIT-8 za 2010 rok.

Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z dnia 2 maja 2011 roku (nr IBPBI/2/423-141/11/BG).

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca świadczy między innymi usługi z branży komunalnej na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak i na rzecz osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej. Wystawił faktury w grudniu 2010 roku, które nie powinny były być wystawione z uwagi na fakt, iż nie były świadczone. Taki stan faktyczny jest wynikiem pojawienia się błędu w systemie. W związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca wystawił w styczniu 2011 roku faktury korygujące do w/w faktur. Przedstawione powyżej zdarzenie nie zostało ujęte w księgach 2010 roku, w związku z zamknięciem ksiąg do celów konsolidacyjnych...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem