Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

9 września 2011

Nabycie samochodu od niemieckiej firmy nie posiadającej numeru VAT-UE

103

Nasza spółka, podatnik VAT zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, zamierza kupić od firmy zarejestrowanej w Niemczech samochód ciężarowy. Dowiedzieliśmy się, że niemiecka spółka nie jest zarejestrowana dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i zamierza wystawić nam fakturę z niemieckim podatkiem VAT. Czy nasza spółka jest zobowiązana do rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

ODPOWIEDŹ

W przypadku nabycia nowych środków transportu z państw Unii Europejskiej zawsze mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, co w sposób szczególny określa art. 9 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU). Jeśli zaś chodzi o zakup używanych środków transportu z UE, to o tym czy mamy do czynienia z transakcją WNT, czy też nie, przesądza art.9 ust.1 i 2 UPTiU.

Z treści pytania wiadomo, że zarówno nabywca jak i dostawca samochodu są podatnikami podatku od towarów i usług zarejestrowanymi w dwóch różnych krajach Unii Europejskiej, co jest wystarczające do rozpoznania transakcji WNT przez nabywcę. Bez znaczenia pozostaje fakt, że podatnik niemiecki nie jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i że transakcję sprzedaży samochodu potraktował jako sprzedaż krajową, wystawiając fakturę z niemieckim podatkiem od towarów i usług (Mwst). Tylko wówczas, gdyby firma niemiecka była zarejestrowana dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, transakcję sprzedaży samochodu potraktowałaby jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i zastosowałaby stawkę podatku 0%.

Państwa firma, jako nabywca samochodu zobowiązana będzie do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego ( art. 103 ust.3 i 4 UPTiU). Dodatkowo jest zobowiązana przedłożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informację o nabywanych środkach transportu (deklaracja VAT-23 Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu).

Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu oraz dowód wpłaty podatku. Organ podatkowy na druku VAT-25 wydaje zaświadczenie potwierd...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem