Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

14 listopada 2011

Nie każdy wywóz poza terytorium Unii Europejskiej jest eksportem

104

Wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej, dokonany przez podmiot trzeci, nie będący kontrahentem podatnika, nie spełnia definicji eksportu towarów i nie daje prawa do zastosowania stawki VAT 0%. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze I FSK 1306/10 z 3 października 2011 roku.

Podatniczka dokonywała sprzedaży tkanin, których ostatecznym odbiorcą były firmy amerykańskie. Dla udokumentowania tych dostaw firma sporządziła deklaracje eksportowe SAD, załączając do nich wystawione faktury. Jako kraj przeznaczenia wskazała Rosję lub Białoruś. Wywóz towarów został zgłoszony w polskim urzędzie celnym, a następnie nastąpiło przemieszczenie towarów z terytorium Polski do składów celnych na terytorium Litwy. Na terytorium Litwy (a więc Wspólnoty) podatniczka przenosiła prawo do rozporządzania towarami jak właściciel na nabywcę, skąd nabywca dokonywał kolejnej dostawy na rzecz innego podmiotu gospodarczego. Towary znajdujące się w składach celnych stały się przedmiotem dalszych transakcji sprzedaży według następujących schematów: B. (USA) - O. (Czechy) –U.(Białoruś) oraz F.(USA) –G. (Panama) – O.(Rosja).

Dane wynikające z faktur eksportowych wystawionych przez podatniczkę na rzecz amerykańskich odbiorców nie znajdowały odzwierciedlenia w fakturach handlowych zgłoszonych w procedurze TIR. Co prawda, rodzaj tkanin wywożonych ze składu celnego był tego...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem