Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

9 września 2011

Nieodpłatne przekazanie przez gminę materiałów promocyjnych nie podlega opodatkowaniu VAT

83

Nieodpłatne przekazanie towarów w ramach realizacji zadań gminy określonych w przepisach ustawy o samorządzie gminnym w szczególności z zakresu kultury, edukacji, sportu i promocji Gminy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia przekazywanych przedmiotów.

Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji numer IPTPP1/443-27/11-2/ALN z 28 czerwca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Gmina jest miastem na prawach powiatu i czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach realizacji zadań własnych gminy dochodzić będzie do sytuacji zakupu a następnie wydania towarów (rzeczy) stanowiących np. nagrody w konkursach, okolicznościowe czy pamiątkowe upominki najczęściej z logo miasta, prezenty wręczane różnego rodzaju delegacjom i gościom, w tym zagranicznym. Dochodzić będzie też do zakupu artykułów spożywczych, których konsumpcja następuje w trakcie przyjmowania gości, delegacji z innych miast, w tym zagranicznych oraz na posiedzeniach organu Gminy - Rady Miasta. Wydatki te w klasyfikacji budżetowej zaliczone są do § 4210 oraz § 4300.

W związku z powyższym, gmina zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem czy przekazanie towarów w ramach realizacji zadań Gminy określonych w przepisach ustawy o samorządzie gminnym, w szczególności z zakresu kultury, edukacji, sportu i promocji Gminy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Uzasadnienie Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 15 ust....

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem