Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ważne: Od 1 września br. wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczących kas rejestrujących zawarte w ustawie z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Zostały one opublikowane w Dzienniku Ustaw nr  64, pod pozycją 332. Większość regulacji obowiązuje od 1 kwietnia br., jednakże data wejścia w życie regulacji dotyczących kas fiskalnych została określona na 1 września br.

Najważniejsze zmiany w art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług polegają na:

• dodaniu ust. 3a-3d, w których określone zostały najważniejsze obowiązki podatników zobowiązanych do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Do obowiązków tych należy między innymi: dokonanie wydruku oraz wydanie nabywcy paragonu fiskalnego, poddawanie kasy obowiązkowemu przeglądowi, czy przechowywanie kopii dokumentów kasowych do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Wcześniej obowiązki te były uregulowane w przepisach wykonawczych do ustawy o VAT;

• przekazaniu kompetencji do wydawania potwierdzeń o spełnianiu funkcji oraz kryteriów i warunków technicznych, którym...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem