Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

9 września 2011

Obniżenie podstawy opodatkowania o wartość bonów rabatowych

93

Podatnik może obniżyć podstawę opodatkowania z tytułu wykorzystania przez klientów bonów rabatowych tylko w sytuacji, gdy jest w stanie przyporządkować konkretny bon do odpowiedniego paragonu dokumentującego sprzedaż. Obniżenie powinno nastąpić proporcjonalnie do stawek podatkowych zastosowanych w czasie danej transakcji.

Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 kwietnia 2011 roku o sygnaturze I FSK 653/10.

Sytuacja podatnika

Firma prowadzącą działalność w zakresie sprzedaży detalicznej w ramach prowadzonych akcji promocyjnych, mających na celu zwiększenie wielkości sprzedaży, wykorzystuje rożnego rodzaju bony, z których część wydawana jest bezpłatnie. Przy pomocy tych bonów klienci mają możliwość dokonywania zapłaty za towary opodatkowane różnymi stawkami VAT. Na paragonach fiskalnych znajduje się informacja, jaka część należności zapłacona została bonem, jednak system nie rozróżnia czy bon ten został wydany bezpłatnie, czy też za wynagrodzeniem. Spółka prowadzi ewidencję wydanych bezpłatnie bonów i jest w stanie ustalić na jaką kwotę zostały one wykorzystane w danym dniu, nie ma...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem