Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT USŁUG

2 listopada 2011

Obowiązek podatkowy przy zakupie licencji od zagranicznego kontrahenta

84

Nasza spółka prowadzi działalność w zakresie płatnej telewizji satelitarnej. W ramach prowadzonej działalności kupujemy od zagranicznych kontrahentów licencje na filmy. Licencje nabywane są na okres do 1 roku. Przed upływem okresu, na który została udzielona licencja Spółka ponosi na rzecz licencjodawcy częściowe płatności za licencje. Najczęściej podział płatności jest następujący: 25% po podpisaniu umowy, 25% po otrzymaniu materiału technicznego, 25% po dacie pierwszej emisji, 25% w terminie 7 dni po zakończeniu okresu obowiązywania licencji. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w imporcie usług z tytułu otrzymanych licencji?

ODPOWIEDŹ

Obowiązek podatkowy w imporcie usług z tytułu otrzymanych licencji powstanie częściowo w dacie płatności poszczególnych części należności, a częściowo z upływem okresu obowiązywania licencji.

UZASADNIENIE

Zgodnie w art.28b ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest co do zasady miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Istnieją pewne wyjątki od tej zasady, ale nie mają one zastosowania w opisanym przez Państwa przypadku. Zgodnie z przytoczonym przepisem usługa udzielania licencji przez zagraniczny podmiot będzie opodatkowana na terytorium Polski i, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o VAT, Państwa spółka będzie podatnikiem w stosunku do tej transakcji.

Zgodnie z art.19a ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku usług, do których stosuje się art.28b, stanowiących import usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania tyc...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem