Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY

9 września 2011

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej w Domu Pomocy Społecznej

87

Dom Pomocy Społecznej korzysta ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych, jeżeli zapłata za jego usługi następuje w całości za pośrednictwem poczty lub banku, prowadzi odpowiednie ewidencje i nie rozpoczął takiego ewidencjonowania przed 1 stycznia 2011 roku.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji numer IPPP2/443-649/11-4/KAN z 18 lipca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Dom Pomocy Społecznej to jednostka organizacyjna, która wszystkie odpłatności przekazuje do starostwa. Wnioskodawca pobiera odpłatności za pobyt mieszkańców i niewielkie opłaty za korzystanie z pokoju gościnnego i posiłków z rodziną w zakresie usług wspomagających zawartych w statucie domu. Obecnie od 01.05.2011r. opłaty wpływają tylko na rachunek bankowy domu. Wnioskodawca prowadzi ewidencję dowodów dokumentujących transakcje, z których wynika, kto dokonał wpłaty i czego ona dotyczy. Przed 1 stycznia 2011 roku Wnioskodawca nie miał obowiązku rejestracji sprzedaży na rzecz osób fizycznych przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W związku z powyższym zadano pytanie, czy Dom Pomocy Społecznej musi prowadzić ewidencję za pomocą kasy fiskalnej?

Uzasadnienie Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem