Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

5 maja 2011

Odliczenie straty z udziału w funduszach kapitałowych od dochodów ze sprzedaży akcji

84

Nie ma możliwości połączenia zysku osiągniętego ze sprzedaży akcji ze stratą poniesioną z tytułu inwestycji w certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa dla celów rozliczenia podatkowego.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 stycznia 2011 roku (nr ITPB2/415-945/10/MK). Sytuacja Podatnika Osoba fizyczna zainwestowała w certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa funduszy kapitałowych oraz akcje. Inwestycja w certyfikaty inwestycyjne oraz jednostki uczestnictwa przyniosła stratę, tj. na skutek umorzenia certyfikatów inwestycyjnych i jednostek uczestnictwa otrzymał kwotę środków pieniężnych niższą od uprzednio zainwestowanej. Niemniej Podatnik jednocześnie uzyskał i jest wysoce prawdopodobnym, iż również w przyszłości uzyskiwał będzie dochody z tytułu zbycia akcji...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem