Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

9 września 2011

Odliczenie VAT naliczonego przy nabyciu paliwa do osobowych samochodów testowych

90

Podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw do napędu demonstracyjnych samochodów osobowych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji numer ITPP2/443-705/11/AW z 26 lipca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Spółka, której głównym przedmiotem działalności jest odsprzedaż samochodów, zarejestrowała część pojazdów w wydziale komunikacji i okresowo używa ich jako samochody testowe do jazd próbnych. Samochody te w księgach rachunkowych stanowią towary handlowe i są sprzedawane przez upływem jednego roku. Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem: Czy można odliczyć podatek od towarów i usług z tytułu zakupionego paliwa do ww. samochodów osobowych, niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych?

Uzasadnienie Dyrektora Izby Skarbowej

Z przepisów art. 4 w powiązaniu z art. 3 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym wynika, że - co do zasady - w przypadku nabycia przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczajacej 3,5 tony, wykorzystywanych na potrzeby...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem