Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Od kilku dni pracuję w nowej firmie i właśnie odkryłam, że od kilku lat stosowano organicznie (60% - 6 tys.) tylko do rat leasingowych samochodów osobowych. Tymczasem do każdego samochodu (a jest ich kilka) były i są wystawiane co miesiąc faktury za usługi dodatkowe (serwisowe, ubezp., itp), od których odliczano cały VAT. Oczywiście nie ma odrębnych umów na te usługi, a ponadto te dodatkowe usługi są bezpośrednio wymieniane w umowach leasingowych. W umowach podstawowych jest mowa o tym, że leasingobiorca będzie uiszczać opłaty z tyt. rat oraz za dodatkowe usługi serwisowe na podstawie wystawianych faktur oraz, że leasingodawca będzie ubezpieczał samochody.

ODPOWIEDŹ

Zasady odliczania podatku VAT z tytułu umów najmu, dzierżawy oraz leasingu samochodów osobowych do dnia 31 grudnia 2010 roku regulował art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), który został uchylony z dniem 1 stycznia 2011 roku.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku zastosowanie w tej kwestii ma art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2010 r.). Zgodnie z treścią tego przepisu, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, doty...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem