Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

4 października 2011

Odliczenie VAT przed rozpoczęciem działalności

81

Spółka cywilna będzie funkcjonowała od 1 października 2011 (dwóch wspólników, KPiR, VAT). We wrześniu jest promocja na sprzęt i oni chcą go kupić na spółkę, wrzucić w koszty i odliczyć VAT. Czy jest taka możliwość, skoro spółka zaczyna swoją działalność od 1 października 2011 roku. Na infolinii MF usłyszałam, że nie mamy prawa do odliczenia podatku VAT.

ODPOWIEDŹ

Atr. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), określa podstawowe uprawnienia podatnika dotyczące obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Przepis ten mówi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z tego wynika, że związek zakupu z czynnością podlegającą opodatkowaniu jest jednym z podstawowych warunków, które musi spełnić podatnik, aby mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Powyższy przepis wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 10 pkt. 1UPTiU, prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w tym terminie, to może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust.11).

Tak więc realiz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem