Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

9 września 2011

Odliczenie VAT w przypadku błędnej stawki podatku na fakturze

88

Błędna stawka podatku od towarów i usług na fakturze nie pozbawia nabywcy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tego dokumentu.

Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP1/443-131/11-4/ALN z 7 lipca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kupuje towary i usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W 2011 roku kontrahenci Spółki wystawiali na jej rzecz faktury dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług wykonane przed 2011 rokiem. Czasami na wystawionych w tym okresie fakturach kontrahenci

wykazywali kwotę podatku obliczoną według 23% stawki VAT. Ponieważ czynności udoku...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem