Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W lutym 2010 otrzymałam fakturę od kontrahenta z Unii na kwotę 60.000,00 EUR za zakup towaru. Na fakturze kontrahent zamieścił informację dotycząca płatności: 40 % płatne w 12 ratach po 2.000 EUR = 24.000,00 EUR, 60% płatne w 12 ratach po 3.000 EUR + 5% odsetki (1.800 EUR) = 37.800.00 EUR. Kwotę odsetek zapłaciliśmy 06.10.2011. W lutym 2010 wykazałam WNT w wysokości równowartości 60.000,00 EUR. Mam wątpliwość czy powinnam skorygować wartość tego nabycia o wartość odsetek? Jeśli tak, to czy korygować luty 2010 ? Czy wykazać WNT z tytułu tych odsetek w deklaracji za październik 2011 w miesiącu ich zapłaty?

ODPOWIEDŹ

W opisanej sytuacji mamy do czynienia z transakcją WNT oraz z usługą finansową polegającą na rozłożeniu płatności na raty w zamian za odsetki. W związku z powyższym powstaje pytanie, czy odsetki z tytułu sprzedaży ratalnej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Jeżeli tak, to kiedy powstanie obowiązek podatkowy, w momencie zakupu towaru, czy może w terminie płatności odsetek ?

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepi...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem