Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , ROZLICZENIA VAT

3 sierpnia 2011

Odszkodowanie za rozwiązanie umowy leasingu a VAT

118

Odszkodowanie z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingu, nie podlega opodatkowaniu VAT.

Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2011 roku (nr ITPP1/4441-11/11/MS).

Sytuacja podatnika

Spółka prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie usług finansowania w drodze leasingu zakupu ciągników siodłowych, samochodów ciężarowych, samochodów dostawczych, naczep, przyczep oraz wybranych maszyn budowlanych. W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy, Spółka ponosi dodatkowe wydatki, np.: koszty odzyskania pojazdów, maszyn, koszty wyceny pojazdu, maszyny przez rzeczoznawcę dla potrzeb dalszego wykorzystania go przez Spółkę w swojej działalności, przy czym Spółka finalnie obciąża leasingobiorców kosztem poniesionych przez nią wydatków. Dotychczas Spółka traktowała należne jej kwoty jako podlegające opodatkowaniu VAT, a zatem dokumentowała je poprzez wystawienie stosownej faktury VAT. Po przeanalizowaniu tych przypadków, zdaniem Spółki - przysługująca jej kwota stanowi odszkodowanie z tytułu niezrealizowania określonego zobowiązania i poniesionych przez Spółkę wydatków. Nie stanowi natomiast ekwiwalentu za usługę, gdyż żadna usługa nie zostaje wykonana.

Otrzymywane kwoty nie stanowią zapłaty za u...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem