Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

9 września 2011

Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych podlega opodatkowaniu VAT

100

Pobieranie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest usługą podlegającą podatkowi VAT. Kwota opłaty wynikająca z uchwały Rady Miejskiej jest wartością brutto.

Wynika to z indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach numer IBPP2/443-442/11/WN z 12 maja 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Podatnik jest samorządowym zakładem budżetowym, działającym jako jednostka organizacyjna miasta, na podstawie ustawy o finansach publicznych, oraz Statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej. W związku z wejściem w życie z dniem 01.03.2011r. ustawy z dnia 16.12.2010r. o publicznym transporcie zbiorowym, na jednostki samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek naliczania opłat przewoźnikom za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wynosi 0,05 zł za jedno zatrzymanie, a wykonanie w/w Uchwały zostało powierzone Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem czy opłata za korzystanie z przystanków stanowi obrót będący podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług a jeżeli tak to czy kwotę określ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem