Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , NIERUCHOMOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

9 września 2011

Opodatkowanie odsetek od sprzedaży mieszkań na raty przez gminę

106

Odsetki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty, podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2011 roku (nr ILPP2/443-910/11-2/MR).

Sytuacja podatnika

Gmina sprzedaje stare lokale mieszkalne na podstawie aktu notarialnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy. Mieszkania te nie są modernizowane i nie ponoszono wydatków na ich ulepszenie, w związku z tym mieszkania te sprzedawane będą ze stawką zwolnioną.

Nabywający mieszkanie ma możliwość wykupu na raty – pierwsza wpłata wynosi 15% wartości mieszkania, natomiast pozostała część kwoty zos...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem