Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

4 maja 2011

Opodatkowanie przychodów z tytułu udostępnienia znaku towarowego

70

Nie ma możliwości opodatkowania przychodów z tytułu udostępniania znaku towarowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2011 roku (nr IPPB1/415-948/10-2/KS). Sytuacja Podatnika Wnioskodawca jest właścicielem zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym znaku towarowego. W ramach prowadzonej działalności do tej pory Wnioskodawca udzielał licencji do znaku towarowego osobie prawnej za wynagrodzeniem. Dochody uzyskiwane z tytułu udostępnienia znaku towarowego Wnioskodawca opodatkowuje podatkiem liniowym w wysokości 19%. Wnioskodawca rozważa zamknięcie i następnie likwidację działalności co oznacza rozwiązanie m.in. umowy o udzielenie licencji na znak towarowy. Planuje jednak nadal udostępniać znak towarowy (osobie prawnej) za wynagrodzeniem, ale już jako osoba fizyczna nieprowadzącą działalności gospodarczej. Po likwidacji działalności, zamierza opodatkować przycho...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem