Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , ROZLICZENIA VAT

5 września 2011

Opodatkowanie sprzedaży samochodu osobowego

84

Firma jednoosobowa, podatnik VAT w lipcu tego roku zakupił samochód osobowy w celu dalszej odsprzedaży. Przy zakupie nie odliczono VAT, bo samochód był zwolniony jako towar używany. Czy dobrze myślę, że przy sprzedaży trzeba naliczyć VAT (23%), bez względu na to czy będzie ona dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej czy dla osoby prawnej?

ODPOWIEDŹ

Generalnie sprzedaż samochodu osobowego podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT, która aktualnie wynosi 23%. W szczególnych sytuacjach, podatnikowi dokonującemu sprzedaży samochodu osobowego przysługuje prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Po pierwsze, na mocy art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przez towary używane, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem