Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

4 maja 2011

Opodatkowanie sprzedaży złomu po 1 kwietnia 2011 roku

70

Prowadzę firmę, która zajmuje się między innymi sprzedażą złomu. Wiem, że od 1 kwietnia 2011 roku weszły w życie zmiany odnośnie sprzedaży złomu, zgodnie z którymi podatek VAT nalicza nabywca. Jak powinna zostać opodatkowana sprzedaż na rzecz nabywcy, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem VAT?

ODPOWIEDŹ

W przypadku sprzedaży złomu na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dostawca powinien opodatkować dostawę i wykazać VAT na fakturze dokumentującej sprzedaż.  

UZASADNIENIE

Od 1 kwietnia 2011 roku wszedł w życie przepis art.17 ust.1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające złom, jeżeli dokonującym jego dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienia podmiotowego, ze względu na nieprzekroczenie odpowiedniego poziomu sprzedaży), a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 (zwolnieniem dla dostawy towarów uży...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem