Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , MIEJSCE ŚWIADCZENIA (art. 22-28)

12 kwietnia 2011

Opodatkowanie usług świadczonych dla zagranicznej firmy na terenie Polski

90

O miejscu świadczenia, a tym samym opodatkowania usługi związanej z nieruchomością decyduje wyłącznie miejsce położenia nieruchomości, z którą dana usługa jest ściśle związana, niezależnie od tego dla jakiego podmiotu jest wykonywana oraz gdzie znajduje się siedziba usługodawcy.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 lutego 2011 roku (nr IPPP3/443-1179/10-4/IB)

Sytuacja podatnika (zdarzenie przyszłe)

Wnioskodawca wykonuje usługę w modernizowanym zakładzie na terenie Polski, na zlecenie niemieckiej firmy, która ma

swoją siedzibę w Niemczech. Usługa ma polegać na wykonaniu szaf elektrycznych oraz na położeniu instalacji

elektrycznej. W związku z powyższym zadano pytanie jaką należy zastosować stawkę podatku VAT dla niemieckiej

firmy w przypadkach:

• wykonania szaf elektrycznych dla zakładu na terenie Polski.

• montażu instalacji elektrycznej w zakładzie na terenie Polski.

• serwisu urządzeń w zakładzie na terenie Polski.

Zdaniem Wnioskodawcy, powinna być zastosowana ”zerowa” stawka po...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem