Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OCHRONA ZDROWIA

1 lipca 2011

Opodatkowanie VAT darowizny leków na rzecz organizacji pożytku publicznego

86

Czy darowizna leków przez hurtownię na rzecz organizacji pożytku publicznego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Tak, taka darowizna podlega opodatkowaniu stawką właściwą dla przekazywanego towaru, jeżeli przysługiwało Państwu prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu leków.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu VAT, rozumie się również przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem