Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

5 października 2011

Opodatkowanie VAT nieodpłatnego wydania towarów z logo

77

W marcu bieżącego roku kupiliśmy kubki z logo naszej firmy. W związku z tym, że jesteśmy podatnikiem VAT dokonującym wyłącznie sprzedaży opodatkowanej, odliczyliśmy w całości VAT naliczony przy zakupie. W maju wydaliśmy kubki nieodpłatnie naszym klientom. Czy powinniśmy opodatkować to wydanie?

ODPOWIEDŹ

TAK. Nieodpłatne wydanie kubków z logo podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, chyba, że towary te spełniają definicję prezentu o małej wartości.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia bieżącego roku, przez odpłatną dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem