Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W 2010 roku liczba orzeczeń powypadkowych ogółem, jak i orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu, ukształtowała się w stosunku do roku 2009 na zbliżonym poziomie.

I tak, lekarze orzecznicy wydali ogółem 101,2 tys. orzeczeń powypadkowych, z tego 76,6 tys. orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu i 24,6 tys. orzeczeń stwierdzających jego brak. Również, uwzględniając okoliczności powstania uszczerbku na zdrowiu, w strukturze wydanych orzeczeń nie zaszły większe zmiany. Z tytułu wypadków przy pracy wydano 98,3 tys. orzeczeń, w przypadku chorób zawodowych 2,9 tys. Uwzględniając okoliczności powstania uszczerbku na zdrowiu, to z tytułu wypadków przy pracy wydano 98,3 tys. orzeczeń (czyli o 0,1% mniej niż w 2009 roku).

W przypadku chorób zawodowych orzeczeń tych by...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem