Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

5 września 2011

Otrzymanie premii pieniężnej a moment powstania przychodu

85

Przychód po stronie spółki z tytułu otrzymania przez nią premii pieniężnej powstanie w dniu otrzymania tej premii.

Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 13 czerwca 2011 roku (nr IPPB3/423-771/08-11/11/S/AG).

Sytuacja Podatnika (zdarzenie przyszłe) 

Spółka dokonuje sprzedaży usług na rzecz swoich kontrahentów, zakupuje towary i usługi niezbędne dla prowadzenia działalności. Z uwagi na realizacje określonego poziomu zakupów/sprzedaży Spółka otrzymuje i udziela rabatów. W związku z tym otrzymuje oraz wystawia faktury korygujące. Spółka koryguje faktury także w związku z ostatecznym rozliczeniem kampanii reklamowej. Spółka przyznaje premie pieniężne swoim kontrahentom. Kontrahent otrzymujący premię pieniężną wystawia na Spółkę fakturę VAT. Spółka otrzymuje również premie pieniężne na które wystawia fakturę VAT. W każdym z ww. przypadków wystawienie faktur następuje po zakończeniu roku lub kwartału. Wartość premii jest wyliczana głównie w oparciu o obroty z poprzedniego okresu (tj. roku lub kwa...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem